12.06.2021 - Firma Rehberlerim

İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği

FİRMA DETAYLARI
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği
İran Ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği


http://i.hizliresim.com/1LGamj.gif

http://i.hizliresim.com/EgROmz.png

Yaptığımız araştırma ve çalışmalar neticesinde,ülkemizin dışa açılma stratejilerinde büyük kurumsal yapılara ihtiyaç duyduğunu ve bu alanda boşluklar olduğunu gördük.Bu ihtiyacı karşılamak üzere İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI’NI KURDUK. BÖLGEMIZDE, ÜYELERIMIZLE BIRLIKTE ULAŞACAĞIMIZ TICARI KAPASITEYLE KISA ZAMANDA HER SEKTÖRDE ÖRNEK BAŞARI HİKAYELERI YAZMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK.

http://i.hizliresim.com/X0E8W3.gif

http://i.hizliresim.com/gqWPr0.png

BUNDAN BÖYLE, GNLL VE SAYGIN BIR SIVIL TOPLUM RGT OLARAK dış ticaret dünyasının gündeminde yerimizi alacak ve geliştireceğimiz stratejilerle çözüm önerilerimizin yaşama geçirilmesini sağlayacağız. Ülkemizi,  yakalayacağımız ticari potansiyelle dünyada söz sahibi yapacak,komşu ülkelere yepyeni dostluk ve barış pencereleri açacağız.Üyelerimizin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor olması,derneğimizin tek bir sektörün bakış açısıylasınırlı kalmak yerine, dış ticaret konularında bütünsel bir perspektife sahip olmasını mümkün kılacak; bu özelliği nedeniyle de İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI’nin kamuoyuna taşıdığı konular, dış ticaretimizin genel ve hayati önem taşıyan konuları olacaktır.

http://i.hizliresim.com/ZZE553.jpg

İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI, günümüz dünya ekonomisinin ulus ötesi ortamında sivil toplum örgütlerinin giderek artan öneminin ve özel sektör kuruluşlarının mikro hedeflerinin ancak bu tür örgütler içinde ortak görüş ve uzlaşma yoluyla oluşturulan makro politikalar sayesinde gündeme taşınabileceğinin bilincindedir. Yüzde yüz “gönüllülük” özelliğiyle de İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI, küreselleşmenin tarım ve sanayide yarattığı rekabeti göğüslemek, bunun gerektirdiği yapısal reformların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; bu sayede de, Türk sanayinin rekabet gücünün arttırılmasının zeminini oluşturmak yolunda sivil toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirme gayretinde olacak,ithalatın yanı sıra ihracat yapan üyelerimizin ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ve yeni pazarların bulunması konusunda çalışmalar yürütecektedir.Derneğimiz sürekli olarak üyelerimizin çalışma konularında seminerler ve konferanslar düzenleyecektir. Yurt dışından gelen mal taleplerini üyeleri ile paylaşacak, distribütör arayan yabancı şirketleri Üyelerimiz ile tanıştıracaktır.

http://i.hizliresim.com/kbWM0J.jpg

KURULUŞ AMACI
İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI, Türkiye ile İran ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilere destek olmak ,Türkiye’de kurulu olan İran ve Ortadoğu ülkelerine ait şirketlerin yanı sıra, İRAN VE ORTADOĞU’DA faaliyet göstermek isteyen Türk kuruluşlarına, öte yandan da Türkiye ile ticari ve endüstriyel ilişkilerini geliştirmek isteyen İRAN VE ORTADOĞULU TICARI kuruluşlara yardımcı olmak, ayrıca Türkiye’de görevli İran ve Ortadoğu ülkelerinin işadamlarına da yerleşme aşamalarında
karşılaştıkları sorunları olanakları çerçevesinde çözmek amacıyla kurulmuştur.

http://i.hizliresim.com/nRWbyB.jpg

HEDEFLENEN FAALİYETLER

Üyelerine, TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki ticareti geliştirmelerinde yardımcı olmak,TÜRKİYE, İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI ile iş yapacak ilgili kişilere bu konuda yardımcı olarak sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak,İş geliştirme konusunda hizmet ve fikir vermek,TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasında iş olanakları yaratmak, TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki mevcut ticari engellerin azaltılmasına yardımcı olmak, Üyeler arası ilişkileri geliştirerek karşılıklı işbirliğini ve yatırımları arttırmak,

http://i.hizliresim.com/69XDGE.jpg

TÜRKİYE, İRAN VE ORTADOĞU’LU iş ortaklıklarını geliştirmek,TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI şirketlerine mesleki ilişkilerinde yardım ve destek sağlamak. TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki ticareti geliştirerek küresel krizlere karşı koruyucu bir kalkan oluşturmak.TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak.TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.

TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki işbirliğini geliştirmek, bu amaçla başta KOBİ’ler olmak üzere Türk işletmelerinin kurumsal alt yapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini arttırmalarını temin etmek, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak doğrultusunda rehberlik yapmak.Tarafların beklentilerine uygun yatırım projeleri için araştırmalar yapmak ve görüşme ortamı oluşturmak.Türkiye’ye yatırım çekilmesi için, diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ortak çalışmalara katılmak,TÜRKİYE  ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI kaynaklı mevcut yatırımların sorunlarını incelemek ve kurumsal/hukuksal dsorunları giderici çözümler geliştirmek. Başta üyeler olmak üzere, bölgesel fırsatlardan komşu ülkelerin iş çevrelerinin de yararlanmasını sağlayacak platformlar oluşturmak ve işbirliği projeleri üretmek.

http://i.hizliresim.com/ZZE5ag.jpg

TÜRKİYE ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI ekseninden AB bütünleşme sürecine katkı potansiyelini harekete geçirmek. Nitelikli sanayi bölgesi ve serbest ticaret anlaşması konusunda çalışma ve temasların derinleştirilerek Türkiye’de üretilecek katma değeri çoğaltacak gerçekçi alternatifleri oluşturmak.Türkiye ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki vergi anlaşmaları ile yatırım ve ticaret anlaşmalarının incelenmesini ve kamu otoriteleriyle ilişki kurularak uygulama sorunlarını saptamak,üyelerimiz arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek
işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmaktır.İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI ,öncelikle üyelerini, Irak, Suriye, Mısır, İran, Suudi Arabistan ,Libya,Lübnan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri,Katar, Kuveyt olmak üzere, bu ülkelerdeki işadamlarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.

FAALİYETLER

İRAN VE ORTADOĞU TİCARETİ GELİŞTİRME DERNEĞİ, belli aralıklarla yemekli konferanslar, seminerler, ticari ve kültürel seyahatler düzenleyecek, üyelerimizi internet sitesinden, ayrıca yayınlayacağı dergi ve bültenleriyle direkt olarak bilgilendirecektir. TÜRKİYE  ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI şirketlerini buluşturmak adına konsolosluklarla işbirliği içerisinde toplantılar yapacaktır. Türk ve yabancı kökenli ve çeşitli sektörlere mensup iş çevrelerine her türlü sektörel güncel bilgiyi sunarak ve bu bilgiyi üyeleri ile paylaşarak düzenli olarak enformasyon sağlayacaktır. Derneğimiz, Türkiye ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ’ nin ticaret odalarının çeşitli ülkelerde gerçekleştireceği faaliyetlere gerek üyeleriyle gerekse üyeleri nezdinde yönetim kurulu düzeyinde iştirak etmek suretiyle ülkemizi ve yatırımcılarımızı temsil görevini başarıyla sürdürmek gayretinde olacaktır, sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, ülkemizin adının telaffuz edildiği konularda da uluslararası lobi çalışmalarını da başarıyla
yürütecektir.

http://i.hizliresim.com/V0MQGP.jpg

ÜYELİK
Derneğimiz, üye olmak isteyen Türk, İran ve Ortadoğu ülkelerinin
bütün şahıs ve firmalarına açıktır.

GÖRÜŞLERİMİZ

Bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik bağlarının bin yıllara dayanması nedeniyle karşılıklı işbirliğinin ticari, kültürel ve sosyal bağlar daha da güçlendirilecek bir yapıya sahiptir.Kardeşlik ve akrabalık ilişkileri ile yoğrulmuş olan komşuluğumuzun ekonomik alanda da geliştirilmesi için hiçbir engel kalmamıştır .Dost ve kardeş ülkelerin her bakımdan birbirlerini tamamlayıcı yönleri vardır. Elle tutulur projeler başlatmanın tek bir ekip olarak çalışmanın tam zamanıdır ve bunun için gerekli şartlar oluşmuş durumdadır.

http://i.hizliresim.com/z3BGO4.jpg

ZAYIF YÖNLERİMİZ

Şimdiye kadar ciddi tanıtım, bilgilendirme ve ikili ticari ilişkilerle ilgili tatmin edici çalışmalar yapılamadığından,bölgenin sahip olduğu potansiyel anlaşılamamıştır. Biz Türkiye olarak, İran ve Ortadoğu’ya yatırım yapmazsak, bu şansı başkalarına kaptırabiliriz. Bütün olumlu şartlara rağmen bizler yeterli gayreti ve atılımı yapmakta biraz geri kalmaktayız. “Komşu Komşunun külüne Muhtaçtır.” Atasözünü unutmuş gibiyiz.

MİSYONUMUZ

İRAN VE ORTADOĞU TICARETI GELIŞTIRME DERNEĞI ‘nin misyonu,Türkiye ile İRAN VE ORTADOĞU ÜLKELERI arasındaki dostluk münasebetlerinin gelişmesine çalışmak ve bu ülkeler arasında ticari, sınai, ekonomik, finans, bankacılık, turizm, sosyal, kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmek ve genelde iktisadi alandaki bütün konularda ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak ve bu alanlardaki çalışmaları teşvik etmektir.

İŞADAMLARIMIZDAN İSTEĞİMİZ

İran ve Ortadoğu nüfus yapısı, sahip olduğu imkanlarla Türkiye için iyi bir pazardır.Bu pazarda Kaliteli Türk ürünlerinin, başta hedef ülkeler olmak üzere, dış pazarlarda müşteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtım ve pazarlamasının sağlanması amacıyla ciddi faaliyetlerin yapılması gerekmektedir.Biz bu faaliyetler için çalışmalarımızı tamamladık. Sizlerden aramıza katılmanızı, ihtiyaçlara cevap verecek yatırımları birlikte tamamlamak üzere derneğimize üye olmanızı istiyoruz .Hep birlikte yeni başarı hikayeleri yazmak için biraz gayret.

 

ADRES
Unit no:10 no:537 Farjam St.Tahran/İRAN
TELEFON
İRAN İRTİBAT : Nergiz MOHAMMEDPOUR +98 912 846 4313
FAKS
0533 202 28 21
GSM
0533 202 28 21
YETKİLİ
BAŞKAN : ÖZCAN ALAŞ
GOOGLE+
http:/www.iran.atikuemp.com